ANBI financien

Financiering Stichting Prasino 2016

Stichting Prasino wordt gefinancierd door de Gemeenten Rotterdam en Dordtrecht in het kader van de participatie en door diverse fondsen.

Gemeente Rotterdam

€2.000,-

Ontmoetingstuin senioren
Gebiedscommissie R’Noord

€4.500,-

Hanging Baskets
Gemeente Dordtrecht

€7.750,-

Hanging baskets, rozenkorven
Bewonersinitiatieven, participatie

€23.450,-

Pleinactiviteiten, sociaal culturele activiteiten
Oranjefonds

€5.200,-

Groen Verbindt, Ontmoetingstuin, Burendagen
Volkskracht

€2.000,-

Ontmoetingstuin senioren
Verhagenstichting

€1.000,-

Ontmoetingstuin senioren
Elise Mathilde

€1.000,-

Pleinactiviteiten
TOTAAL

€42.000,-

Ontmoeting, leefbaarheid, educatie