Participatie

De stichting Prasino betrekt bij de bewonersinitiativen ook vrijwilligers waaronder dak en thuislozen. Voor mensen aan de economische onderkant vervult de stichting een brugfunctie naar activering en zo mogelijk naar betaald werk.

De stichting zorgt ervoor dat bewonersinitiatieven niet alleen papier blijven maar ook daadwerkelijk vorm krijgen en bedenkt oplossingen voor beheer.

Prasino is een doendersclub die bewoners en vrijwilligers aan elkaar koppelt en garantie geeft van uitvoering en onderhoud.

De stichting geeft de nodige ruimte aan stagaires om praktische ervaring op te doen in de sociaal culturele sfeer.