ANBI financiën

Wijze van financiering:

Diverse fondsen en geld van de wijkraden voor bewonersinitiatieven. Stichting Prasino is voor de bewonersinitiatieven louter een doorgeefluik.

Cultuur Concreet

€ 9.955,00

Fonds DBL

€ 2.000,00

Volkskracht

 € 6.000,00

Bewonersinitiatieven ( Rotterdam )

€ 15.045,00

Elise Mathilde fonds

€ 1.000,00

Laurensfonds

 € 6.000,00

TOTAAL

€ 40.000,00

 

Balans Prasino per 31 december 2021

Activa Passiva
Vaste activa 1.000 Lening Ed de Meyer 4.100
Debiteuren 800 Crediteuren 1.000
Liquide middelen 280
Saldo lopend jaar 3.000
5.100 5.100

Winst- en verliesrekening over 2021.

Netto-omzet 40.000
Inkoopwaarde omzet 32.530
Brutowinst 7.470
Vrijwilligersvergoedingen 5.250
Kantoorkosten 900
Telecommunicatie 959
Totaal bedrijfslasten 7.109
Som der bedrijfslasten 7.109
Bedrijfsresultaat 361