Sociaal culturele activiteiten

De stichting Prasino realiseert kleinschalige groenvoorzieningen, doet sociaal culturele activiteiten, functioneert als koepel voor bewonersinitiativen die geen juridische status hebben en geeft technisch en botanisch advies aan bewoners in het kader van participatie.

De stichting heeft 4 pijlers: straatmeubulair, kleinschalige groenvoorzieningen, evenementen en straatkunst.

  • Straatmeubilair
  • Sierhekwerk rond bomen en voortuinjes. Rozenkorven en hanging baskets aan lantarenpalen waar de stichting ook het specialistisch beheer van waarneemt.
  • Kleinschalige groenvoorzieningen
  • Geveltuinen, voortuinen, bloemenpiramides.
  • Evenementen Educatief pretpark (TIVOLITA)
  • Optochten, workshops techniek, houtsnede printen, mode, schilderen en icecarving.
  • Straatkunstpilaarversiering en aanpak van elektrahuisjes.
  • Muurschilderingen gebaseerd op kindertekeningen en ontmoeting oud en jong,