Participatie

De stichting Prasino betrekt bij de bewonersinitiativen ook vrijwilligers waaronder dak en thuislozen. Voor mensen aan de economische onderkant vervult de stichting een brugfunctie naar activering en zo mogelijk naar betaald werk.

De stichting zorgt ervoor dat bewonersinitiatieven niet alleen papier blijven maar ook daadwerkelijk vorm krijgen en bedenkt oplossingen voor beheer.

Prasino is een doendersclub die bewoners en vrijwilligers aan elkaar koppelt en garantie geeft van uitvoering en onderhoud.

De stichting geeft de nodige ruimte aan stagaires om praktische ervaring op te doen in de sociaal culturele sfeer.

Prasino wil de participatiegraad in de buurt (Oude Noorden en Agniesebuurt) verhogen.

Prasino wil de eenzaamheid in seniorencomplexen doorbreken door de buurt naar binnen te brengen en oud met jong te mixen. Middel hiervoor zijn culturele activiteiten. Prasino werkt samen met bewoners aan vergroenen van de buurt om zo mensen met elkaar te verbinden.

Prasino stimuleert muurschilderingen met een emancipatorische functie.